svolvær
Lofoten folkehøgskole er frilynt

og ble startet i 1901. Skolen ligger i Kabelvåg – midt i Lofoten – og det preger oss. Vi legger vekt på å bruke av alt det Lofoten har å by på både i undervisninga og i fritida, og et år ved skolen vår blir som vi sier «den sterkeste måten å oppleve Lofoten på».

 • Eier: Lofoten folkehøgskolelag
 • Elevplasser: 89
 • Aldersgrensen: 18 år. Gj.alderen ved skolen er ca 20 år.

Skolestart 2020 (koronainfo)

Vi planlegger å starte skoleåret som normalt, men vil tilpasse situasjonen etter myndighetenes gjeldende råd. Det er ventet en avklaring på smittevernsråd fra myndighetene i starten av august. Før den tid forbereder skolen seg så godt som mulig på eventuelle tiltak som kan bli nødvendige. I sommermånedene holder vi hotellet åpent som normalt.

Det er ingen søknadsfrist ved folkehøgskolene. Lofoten Folkehøgskole starter, som alle folkehøgskoler, opptaket 1. februar og tar opp elever så lenge det er ledige plasser ved skolen.

Et folkehøgskoleår varer i 33 uker, fra slutten av august til midten av mai. Ved Lofoten Folkehøgskole har vi også halvårskurs som varer i 16 1/2 uke. Halvårskurs starter i januar.

Et år på folkehøgskole (33 uker) gir deg to tilleggspoeng ved opptak til offentlig høyere utdanning, dersom du har et fremmøte på minst 90%. Har du allerede to poeng fra militær/siviltjeneste eller et grunnfag, får du ikke to nye poeng ved å gå på folkehøgskole.

Undervisning på Lofoten folkehøgskole foregår for det aller meste på norsk. Vi stiller ikke krav om at søkere skal snakke norsk flytende, men de må ha litt kjennskap til språket, og være innstilt på å lære mer etter hvert.

Undervisningen på folkehøgskole er gratis, men siden folkehøgskolene er internatskoler må du betale for kost og losji. Prisene finner du her

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter for folkehøgskole.

Utdanning på folkehøgskolen er berettiget til stipend og lån fra Statens Lånekasse.

Du finner mer informasjon og kan bestille søknadsskjema hos Lånekassen

Stipend fra kommune eller fylke

I tillegg til stipend og lån fra Lånekassen kan du søke enkelte kommunale og fylkeskommunale stipend. Disse vil du kunne finne informasjon om i Stipend- og legathåndboken, eller ved å kontakte hjemkommune og hjemmefylke.

Stipend fra annet nordisk land

Andre nordiske elever (ikke islendinger) kan søke stipend og lån i hjemlandet for opphold på folkehøgskole i Norge.

Skolen og internatene er stengt i alle ferier. Se skoleruta

SLIK SØKER DU

For å søke til Lofoten folkehøgskole bruker du søknadsskjemaet ve å følge linken under

Husk å skrive litt om deg selv, og legg ved vitnemål og attester. Disse kan også ettersendes med ordinær post.

Grønnere skole

Lofoten folkehøgskole vil være en grønnere skole, og tar miljøutfordringene på alvor.

 • Derfor har vi vårt eget miljøprosjekt kalt: Lofoten Watch
 • Derfor serverer vi mest mulig kortreist og økologisk mat.
 • Derfor fornyer vi bygningene våre for å spare energi og redusere utslipp.
 • Derfor retter vi oppmerksomhet mot miljøspørsmål i undervisninga.
 • Derfor har vi årlig GreenFriday, et bruktmarked som svar på blackfriday.
 • Derfor har vi linjer som ønsker seg sporløs ferdsel i naturen.
 • Derfor vil vi hele tida bli bedre – sammen med elevene våre.

Strandrydding

Plastforurensing i havet er en av de største truslene i vår tid. Det er helt nødvendig å gjøre noe med dette hvis ikke livet i havet skal bli ødelagt. Og skolen vår gjør noe. Vi rydder strender i nærområdet, og vi skaper oppmerksomhet rundt den globale trusselen vi står overfor. Det er nyttig og det er nødvendig.

Maten vår

Man kommer langt med å ha gode linjetilbud, solid faglig standard og spennende turer. Men så skal vi spise noe sånt som 750 måltider sammen, og da blir maten viktig.

God mat

Man kommer langt med å ha gode linjetilbud, solid faglig standard og spennende turer. Men så skal vi spise noe sånt som 750 måltider sammen, og da blir maten viktig.

Matsalen er et viktig sted

og selvfølgelig er det som står på bordet avgjørende for trivselen. Ja, uten at maten er velsmakende, sunn og variert, kan det fort redusere gleden ved alt det andre vi skal gjøre på skolen også.

Vi serverer ærlig mat

Det høres kanskje selvfølgelig ut, men dessverre er det ikke det. Mye av det vi som forbrukere kjøper i butikker og på gatekjøkken(!) er produkter med liten næringsverdi og tvilsomt innhold, og gjerne varer som er energikrevende å framstille og å transportere. Disse matvarene vil vi unngå ved Lofoten folkehøgskole. Derfor sier vi «ærlig mat» og mener at vi vil vite hva våre retter inneholder.

Da må maten lages fra grunnen av

Og jada, det gjør vi. Vi kjøper inn hel fisk og hele slakt, og vi satser tungt på økologiske produkter. Maten vår skal være kortreist og kunne forsvares fra et etisk synspunkt når det gjelder energiforbruk. Og som kokkene våre sier: -Når det er sånn, er det morsomt å lage mat, da kan vi være stolte av det vi gjør!

Stor matglede

Skolen vår er full av folk som elsker mat. Først og fremst de kjøkkenansatte, naturligvis, men også veldig mange av de andre medarbeiderne er dedikerte hobbykokker. Og som om ikke det er nok, blir elevene ved skolen også hekta på ærlig mat mens de er her.

Stolte medspillere

Se på bildene av de som er med og parterer høstens slakt. Tror du de er lite stolte når lammesadelen deres ligger på festbordet, klar til transjering? For oss er maten og måltidene en integrert del av livet på skolen. Og du som elev får mye igjen for det du betaler.

Skolens mål

LFHS skal gi personlig og faglig utvikling, og arbeide for at elevene tar ansvar for seg selv, for samfunnet og for miljøet.

LFHS er en dialogbasert skole, og vi mener at det er den beste forutsetninga for elevenes personlige vekst. Gjennom samtaler og felles opplevelser vil vi skape økt innsikt i personlige muligheter og i samspillet mellom individ og samfunn.
De enkelte linjefagene skal både gi elevene ny kunnskap, og invitere til dialog og refleksjon som peker ut over faget og kaster lys over eksistensielle og politiske spørsmål. Vi underviser ikke i fag, men med fag.

Skolens slagord

Signalordene våre angir i hvilken retning skolen skal utvikle seg.

Grønnere: LFHS er i sterk grad forankra i Lofotens natur, og vi arbeider systematisk for å skape en bærekraftig virksomhet. Dette gjenspeiles i linjetilbud, bygninger og matkultur. Vi setter oss hele tiden nye mål for å bli bedre på dette området.

Tøffere: Elevene skal møte en skole som utfordrer dem til å tøye egne begrensninger, som motiverer dem til å ta ansvar og som gir dem mot til å være nysgjerrig på livet.

Varmere: Folkehøgskolen har lange tradisjoner for å være et inkluderende skoleslag. Vi vil sammen med våre elever være sterkt tilstede og bry oss om det som skjer. På den måten skaper vi omsorg for hverandre, og empati overfor verden.

Hva er folkehøgskole?

både fag og sosialt liv, helhet og detaljer, bredde og fordypning, samtaler og seminarer, fart og hvile, utfoldelse og ettertanke, moro og alvor.

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Sprekingen som fikk sitt siste barn i en alder av mer enn 70 år (!) la grunnlaget for en helt ny og demokratisk skole i Norden. Han er fortsatt en viktigst inspirasjonskilde innenfor pedagogikken, også ved Lofoten folkehøgskole

Grundtvig mente at kunnskap og forståelse bare kan utvikles i direkte kontakt med de fenomener man ønsker å bli kjent med. Derfor blir teori meningsløs uten praksis med aktuelle de problemstillingene. Alle forstår at telemarksvingen bare kan læres med ski på beina. Og arbeider vi videre med de erfaringene vi gjør gjennom praksis, blir disse sanseerfaringene utgangspunktet for en indre bevissthet om oss selv som individ. Folkehøgskolen legger vekt på å være en arena der denne kunnskapsutviklinga blir stimulert.

Gjennom spennende og utfordrende fag

Dyktige lærere, frihet fra eksamener og fastlagte pensum, nye venner, internatet, elevkvelder, mange spennende studieturer og mye, mye mer søker folkehøgskolene å legge til rette for at akkurat du, med dine erfaringer, skal få utfolde deg og utforske dine muligheter. Med andre ord søker folkehøgskolen å utvikle hele deg, og på den måten gi deg verdier for resten av livet.

Annerledes fag og undervisningsopplegg

Fagtilbudet og måten læringen blir lagt opp på skiller seg fra det du er vant til fra andre skoler. Samtaler og samarbeid, praktisk arbeid, prosjekt og ekskursjoner er noen stikkord. Tilbakemelding får du ikke gjennom karakterer og prøver, men gjennom samvær og samtaler med medelever, lærere og personalet ellers. Folkehøgskolene har en egen lov som sikrer at de skal være eksamensfrie og uten fastlagte mønsterplaner fra det offentlige. Dette gir skolene stor frihet til å legge opp undervisningen selv sammen med elevene. (Elev-)demokrati er dermed sentralt og har gode forutsetninger på folkehøgskolene.

Stor valgfrihet og innflytelse

Det finnes ikke to like folkehøgskoler. Men de aller fleste skolene bygger undervisningen sin rundt en struktur som består av linje- eller fordypningsfag, valgfag og fellesfag. Du lager dermed langt på vei din egen timeplan. Fordypnings- eller linjefagene er det du oftest søker på. Noen skoler tilbyr et bredt spekter av forskjellige fordypningsfag, mens andre skoler har valgt å konsentrere fagene sine rundt en profil som for eksempel musikk, media eller idrett/friluftsliv. Vanligvis har du rundt 12-16 timer i uka.

Mer info på www.folkehogskolen.no

I tillegg kommer tiden

Man evt. bruker utenom timeplanen. Valgfagene varierer om mulig ennå mer enn linjefagene, både i tema og omfang, typisk fra 1 til 6 timer i uka pr fag). Du kan velge fag og emner som er helt annerledes enn linjefaget ditt, eller velge valgfag som knytter seg opp til linjefaget. Fellesfag og felles aktiviteter har alle uansett linjevalg.

Det er igjen store variasjoner fra skole til skole i hva som er fellesfag. De fleste skoler har seminarer og foredrag fra gjesteforelesere, morgensamlinger, allmøter, kor, og/eller fag som tar opp samtidsspørsmål og mer eksistensielle sider ved tilværelsen.

Du bor på skolens internat

På folkehøgskole bor du på internat, gjerne på rom med en av dine medelever. Mange skoler tilbyr også enerom. At du bor på skolen betyr at skillet mellom skole og fritid mykes opp. Ofte står undervisningsrom og verksteder til din disposisjon også etter ordinær skoletid. I internatet møter du dine medelever og lærere i andre utfordrende situasjoner enn i »klasserommet».

Studieturer i inn- og utland

Kortere og lengre studieturer i inn- og utland utgjør en viktig del av opplegget på folkehøgskolen

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Skolens ansatte

Jonatan Rask

rektor

Han var elev på skolen i 2001-2002, og fra høsten 2018 er han skolens nye rektor. Årboka som hans medelever ga ut forteller at han var en livlig humørspreder i skolemiljøet, og dette er egenskaper som fortsatt preger han. Jonatan er svensk, men har gjennom sin interesse for friluftsliv beholdt kontakt med Lofoten helt siden han var elev ved skolen.

Martin Blauw Sandell

Assisterende rektor

Martin slites mellom ønsket om å være mest mulig ute i undervisning og behovsprøvd tid på kontoret. Han har arbeidserfaring fra alle Norges skoleslag og brenner for læring som skjer i fysisk aktivitet. Lykkeligst er han når han kan sette en perfekt balansert telemarkssving. Fritida brukes stort sett til å være sammen med to små jenter på hjemmebane, i Lofotens vakre natur.

Nils Iversen

DRIFTSLEDEr

Nils er en fryktet konkurranseseiler og helårssykler. På skolen har han ansvar for alt av bygninger og andre driftsmidler. Han er også en god hjelper for dem som trenger en handstrekning til å reparere ting som har gått i stykker. Ansatt siden 2010.

Trine Bergstedt

KONTORLEDER

Trine er interessert i mennesker, både de hun har rundt seg i hverdagen, og de hun møter på sine mange reiser rundt i verden. Hun holder orden på skolens økonomi, og gir hjelp til alle som trenger å holde orden på sin egen. Ansatt siden 2007.

Edvard Stordahl

KJØKKENSJEF

Edvard er skolens ubestridte matstrateg. Han har store ambisjoner for kjøkkenet, og får alle med seg i arbeidet med å gjøre Lofoten folkehøgskole til et sted der alle fryder seg over maten. Ansatt siden 2012.

v

Leif Stemland

kokk

Han er født i Lofoten, men har en gastronomisk interesse som favner hele verden. På skolen setter alle pris på hans presise råvarebehandling uredde omgang med krydder. Ansatt siden 2000.

Nils Blom

kokk

Nisse er surferen som lever av å være kokk. Han har en imponerende merittliste fra hotell- og restaurantbransjen, og setter daglig farge på maten som gleder elever og ansatte. Jag gillar att både äta och laga god mat, sier han, og bekrefter på den måten den indre kjærligheten som er drivkraften for suksess på kjøkkenet.

Giordino Slanci

Kjøkkenassistent

Giordano er en av de elevene som blir igjen i Lofoten når skolen er slutt. Flere år har det blitt, men hans feilfrie norsk snakkes fortsatt med italiensk aksent. Et blidere og hyggeligere menneske treffes sjelden, og hans vennlighet er med på å skape god stemning der han er.

Pia Noppa

Renholder

Ingen forlater Lofoten folkehøgskole uten å ha blitt glad i Pia. Antakelig fordi hun blir glad i alle som kommer hit. Å si at Pia er renholder, er definitivt et understatement, hun er så mye, mye mer for oss. Ansatt siden 1995.

Bjørn Andersen

vaktmester og kjøkkenassistent

Bjørn er ikke bare den av skolens ansatte som har mest allsidige interesser, han er antakelig også den som har mest allsidige kunnskaper. Ikke rart da at han både har ansvar for drift og matlaging. Ansatt siden 2005.

Hilde Lie Thom

Kontorsekretær

Alle elever har møtt henne lenge før de kommer til skolen. Hilde er vår stemme i telefonen, vår chatter på nettet og skolens kommunikator i alle andre sammenhenger. Ansatt siden 1989.

Torbjørn Nilsen

Lærer

Alle har vel et ønske om å være leken hele livet, men de færreste klarer det like godt som Torbjørn. Han har blitt surfer i voksen alder, men har med seg lang og bred erfaring fra alt slags friluftsliv. I tillegg dyrker han tunge motorsykler og hifi-lyd. Ansatt siden 1992.

Elin Tyssedalstveit

Lærer

Elin har bred erfaring med ulike jobber i fjellet, og trives godt med lange såvel som bratte turer, sommer og vinter. Trives gjør hun også når hun kan fordype seg i handarbeidsaktiviteter sammen med elevene. Ansatt siden 2011.

Håvard Berg

Lærer

Etter et år på folkehøgskole fant Håvard ut hva han skulle bli – lærer på folkehøgskole. Han elsker å hjelpe andre å finne gleden og kosen i utendørsaktiviteter. Håvard finner du oftest i vannet eller på fjellet. Allsidig kar som gjerne seiler, padler, kiter og surfer i tillegg til klatring og toppturer

Ole Roger Jespersen

Lærer

Ole Roger har drevet friluftsliv stort sett så lenge han har levd. Han har omfattende erfaring med turer, skikjøring og klatring både i inn- og utland. Den første klatreturen gjorde han i 1987, samtidig som han kjøpte sine første telemarkski. Ole Roger har også erfaring fra landbruk, skogbruk og transport. Ansatt siden 1996.

200x200_yngve_01

Yngve Nordskag

Lærer

Yngve er klatreren og friluftsmannen som aldri har fått bukt med rockegenene sine. De kommer til uttrykk i alt han gjør, sjøl om han hevder å ha gitt opp drømmen om å bli stjerne på scenen. På skolen vår skinner han like fullt, illuminert av en indre glød for det han holder på med – både ute og inne.

Odd Arne Sandberg

Lærer

Odd Arne er miljøaktivist. Selvfølgelig er han en glødende motstander av oljeaktivitet utenfor Lofoten, men miljøengasjementet hans omfatter også interesse for alt som finnes i naturen – og som for det meste kan spises, ifølge Odd Arne. Det gjelder sånt som lav og tang, sjøpølser og kråkeboller. Mannen er en sann matkunstner. Ansatt siden 1997.

Peder Pedersen

Lærer

Peder har nysgjerrighet som sin store ledetråd i livet. Han er leken og undrer seg på det meste, og vil at alle andre skal være det også. Han har stor og bred erfaring når det kommer til digital og analog fotografering, men også når det gjelder seiling og volleyball. Ansatt siden 1999.

John Stenersen

Lærer

John har en glødende interesse for naturen, og særlig hvaler, fugler og insekter. Dette kommer til uttrykk gjennom flere bøker han har gitt ut. Han har også fartstid som pressefotograf i VG, Dagens Næringsliv og Scanpix. John driver også et senter for kunst og handverk i Henningsvær. Ansatt siden 2002.

Ole Christian Fredriksen

Lærer

Hans store lidenskap er bål. Det merkes ikke bare når han er ute i marka, men også i møtet med elever og kolleger. Han sprer varme over alt. Ole Christian er også skolens spesialist når det kommer til kajakk. I tillegg har han en masse fjellerfaring fra inn- og utland.

Hva koster et år på folkehøgskole?

Prisen for et skoleår inkluderer oppholdspenger (kost og logi), turer, transport og undervisninsmateriell.

Kostnadene for årskursene blir delt i to like store deler. Avdragene forfaller til betaling ved starten av hvert semester.

Dersom du slutter eller blir utvist i løpet av skoleåret, må du betale for 6 skoleuker etter sluttdato.

Stipend og lån

 • Du kan få stipend, lån eller begge deler i Lånekassen: www.lanekassen.no
 • Nettsøknaden: www.lanekassen.no/nettsoknad
 • Undersøk også muligheter for stipend og legatmidler på hjemstedet ditt.
 • Les mer om lån og stipender under vår FAQ

2021-22

Klatring & topptur hus og kost
linjefag, turer, leie av utstyr
Innmeldingspenger *)
totalt
kr 81.600
kr 36.000
kr   2.500
kr 120.100
Fjell & ekspedisjon hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
Innmeldingspenger *)
totalt
kr 81.600
kr 38.000
kr   2.500
kr 122.100
Friluftsliv Lofoten hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
Innmeldingspenger *)
totalt
kr 81.600
kr 32.000
kr   2.500
kr 116.100
Surfing & ski hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
Innmeldingspenger *)
totalt
kr 81.600
kr 41.000
kr   2.500
kr 125.100
Ski & klatring hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
Innmeldingspenger *)
totalt
kr 81.600
kr 41.000
kr   2.500
kr 125.100
Foto Lofoten analogt
Foto Lofoten
Naturfoto
hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
Innmeldingspenger *)
totalt
kr 81.600
kr 40.000
kr   2.500
kr 124.100
Halvårskurs
i friluftsliv
hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
Innmeldingspenger *)
totalt
kr 46.000
kr 20.000
kr   2.500
kr 68.500

Vær oppmerksom på at mindre prisendringer kan komme i løpet av høsten.

 

Tillegg for enkeltromkr 8.900
Tillegg for dobbeltrom med dusj og toalettkr 6.800
Innmeldingspengerkr 2.450
* Du må betale innmeldingspenger når du takker ja til plassen ved skolen. Dette kommer i tillegg til oppholds- og linjepenger. Innmeldingspengene vil ikke bli tilbakebetalt om du sier fra deg plassen.

med forbehold om feil i prislisten

Skoleruta

NB! Ikke bestill billetter til påskeferien før du har sett klassens reiseplan for avslutningsturen

HØST 2020
innreisedag mandag 24/08 (Skolen er åpen for innkvartering)
skolestart tirsdag 25/08
julemiddag onsdag 16/12
hjemreisedag juleferie torsdag 17/12, senest kl: 12.00
JULEFERIE 18/12 – 3/1
VÅR 2021
innreisedag etter juleferiemandag 4/1
første skoledag etter juleferietirsdag 5/1
hjemreise påskeferiefredag 26/3, senest kl: 12.00
PÅSKEFERIE27/3 – 11/4
innreisedag etter påskeferiemandag 12/4
første skoledag etter påskeferietirsdag 13/4
avslutningsdaglørdag 8/5
hjemreisedagmandag 10/5, senest
kl: 12.00

Skolen og internatene er stengt i alle ferier

Kontakt oss

Bruk skjemaet under for generelle henvendelser. Til høyre finner du e-postadresser til de respektive linjene.

Lofoten folkehøgskole

Finnesveien 24
8310 Kabelvåg

telefon : (+47) 76 06 98 80
fax : (+47) 76 06 98 81

administrasjon/skolen : post@lofotenfolkehogskole.no
Rektor: jonatan@lofotenfolkehogskole.no 

Friluftsliv Lofoten : friluftslivlofoten@lofoten.fhs.no
Fjell & ekspedisjon : fjell@lofoten.fhs.no
Klatring & topptur : kt@lofoten.fhs.no
Surfing & ski : surf@lofoten.fhs.no
Ski & klatring : sk@lofoten.fhs.no
Vinterfriluftsliv : vinter@lofoten.fhs.no

Foto Lofoten : peder@lofotenfolkehogskole.no
Naturfoto : naturfoto@lofoten.fhs.no

Lærersider