svolvær
Lofoten folkehøgskole er frilynt

og ble startet i 1901. Skolen ligger i Kabelvåg – midt i Lofoten – og det preger oss. Vi legger vekt på å bruke av alt det Lofoten har å by på både i undervisninga og i fritida, og et år ved skolen vår blir som vi sier «den sterkeste måten å oppleve Lofoten på».

 • Eier: Lofoten folkehøgskolelag
 • Elevplasser: 89
 • Aldersgrensen: 18 år. Gj.alderen ved skolen er ca 20 år.

Årets katalog er spekket med bilder fotografert av elever og ansatte ved skolen, her finner du litt om skolen, litt om Lofoten og litt om våre linjetilbud. 

Få gjerne katalogen sendt hjem til deg: post@lofotenfolkehogskole.no

Det er ingen søknadsfrist ved folkehøgskolene. Lofoten Folkehøgskole starter, som alle folkehøgskoler, opptaket 1. februar, men fortsetter å ta opp elever så lenge det er ledige plasser ved skolen.

Alle som har fylt 18 år ved skolestart, kan søke om plass ved Lofoten folkehøgskole. Vi ønsker engasjerte elever, så skriv om deg selv og dine interesser i søknaden.

Søkere som har behov for tilrettelagt undervisning, må opplyse om dette i søknaden og legge ved nødvendig dokumentasjon.

Et år på folkehøgskole (33 uker) gir deg to tilleggspoeng ved opptak til offentlig høyere utdanning, dersom du har et fremmøte på minst 90%. Har du allerede to poeng fra militær/siviltjeneste eller et grunnfag, får du ikke to nye poeng ved å gå på folkehøgskole.

Undervisning på Lofoten folkehøgskole foregår for det aller meste på norsk. Vi stiller ikke krav om at søkere skal snakke norsk flytende, men de må ha litt kjennskap til språket, og være innstilt på å lære mer etter hvert.

Våre priser inkluderer alt- både linje, felles og valgfag. Turer og aktiviteter, kost og losji. Prisene finner du her

Lånekassen har gode stipendordninger og lånemuligheter for folkehøgskole.

Utdanning på folkehøgskolen er berettiget til stipend og lån fra Statens Lånekasse.

Du finner mer informasjon og kan bestille søknadsskjema hos Lånekassen

Stipend fra kommune eller fylke

I tillegg til stipend og lån fra Lånekassen kan du søke enkelte kommunale og fylkeskommunale stipend. Disse vil du kunne finne informasjon om i Stipend- og legathåndboken, eller ved å kontakte hjemkommune og hjemmefylke.

Stipend fra annet nordisk land

Andre nordiske elever (ikke islendinger) kan søke stipend og lån i hjemlandet for opphold på folkehøgskole i Norge.

Skolen og internatene er stengt i alle ferier. Se skoleruta

SLIK SØKER DU

For å søke til Lofoten folkehøgskole bruker du søknadsskjemaet ved å følge linken under.

Husk å skrive litt om deg selv.

Grønnere skole

Lofoten folkehøgskole vil være en grønnere skole, og tar miljøutfordringene på alvor.

 • Derfor har vi vårt eget miljøprosjekt kalt: Lofoten Watch
 • Derfor serverer vi mest mulig kortreist og økologisk mat.
 • Derfor fornyer vi bygningene våre for å spare energi og redusere utslipp.
 • Derfor retter vi oppmerksomhet mot miljøspørsmål i undervisninga.
 • Derfor har vi årlig Green Friday, et bruktmarked som svar på Black Friday.
 • Derfor har vi linjer som ønsker seg sporløs ferdsel i naturen.
 • Derfor vil vi hele tida bli bedre – sammen med elevene våre.

Lån på Bua

Ikke alltid nødvendig å kjøpe nytt, på Bua straks ved skolen kan du låne det meste av friluftsutstyr- ski, soveposer, liggeunderlag, skøyter, våtdrakter og mye mer. Pål og Markus som jobber der er supertrivelige og hjelper deg med å finne akkurat det du trenger.

Strandrydding

Plastforurensing i havet er en av de største truslene i vår tid. Det er helt nødvendig å gjøre noe med dette hvis ikke livet i havet skal bli ødelagt. Og skolen vår gjør noe. Vi rydder strender i nærområdet, og vi skaper oppmerksomhet rundt den globale trusselen vi står overfor. Det er nyttig og det er nødvendig.

Maten vår

Man kommer langt med å ha gode linjetilbud, solid faglig standard og spennende turer. Men så skal vi spise noe sånt som 750 måltider sammen, og da blir maten viktig.

God mat

Man kommer langt med å ha gode linjetilbud, solid faglig standard og spennende turer. Men så skal vi spise noe sånt som 750 måltider sammen, og da blir maten viktig.

Matsalen er et viktig sted

og selvfølgelig er det som står på bordet avgjørende for trivselen. Ja, uten at maten er velsmakende, sunn og variert, kan det fort redusere gleden ved alt det andre vi skal gjøre på skolen også.

Vi serverer ærlig mat

Det høres kanskje selvfølgelig ut, men dessverre er det ikke det. Mye av det vi som forbrukere kjøper i butikker og på gatekjøkken(!) er produkter med liten næringsverdi og tvilsomt innhold, og gjerne varer som er energikrevende å framstille og å transportere. Disse matvarene vil vi unngå ved Lofoten folkehøgskole. Derfor sier vi «ærlig mat» og mener at vi vil vite hva våre retter inneholder.

Da må maten lages fra grunnen av

Og jada, det gjør vi. Vi kjøper inn hel fisk og hele slakt, og vi satser tungt på økologiske produkter. Maten vår skal være kortreist og kunne forsvares fra et etisk synspunkt når det gjelder energiforbruk. Og som kokkene våre sier: -Når det er sånn, er det morsomt å lage mat, da kan vi være stolte av det vi gjør!

Stor matglede

Skolen vår er full av folk som elsker mat. Først og fremst de kjøkkenansatte, naturligvis, men også veldig mange av de andre medarbeiderne er dedikerte hobbykokker. Og som om ikke det er nok, blir elevene ved skolen også hekta på ærlig mat mens de er her.

Stolte medspillere

Se på bildene av de som er med og parterer høstens slakt. Tror du de er lite stolte når lammesadelen deres ligger på festbordet, klar til transjering? For oss er maten og måltidene en integrert del av livet på skolen. Og du som elev får mye igjen for det du betaler.

Skolens mål

LFHS skal gi personlig og faglig utvikling, og arbeide for at elevene tar ansvar for seg selv, for samfunnet og for miljøet.

LFHS er en dialogbasert skole, og vi mener at det er den beste forutsetninga for elevenes personlige vekst. Gjennom samtaler og felles opplevelser vil vi skape økt innsikt i personlige muligheter og i samspillet mellom individ og samfunn.
De enkelte linjefagene skal både gi elevene ny kunnskap, og invitere til dialog og refleksjon som peker ut over faget og kaster lys over eksistensielle og politiske spørsmål. Vi underviser ikke i fag, men med fag.

Skolens slagord

Signalordene våre angir i hvilken retning skolen skal utvikle seg.

Grønnere: LFHS er i sterk grad forankra i Lofotens natur, og vi arbeider systematisk for å skape en bærekraftig virksomhet. Dette gjenspeiles i linjetilbud, bygninger og matkultur. Vi setter oss hele tiden nye mål for å bli bedre på dette området.

Tryggere: Elevene skal møte en skole som utfordrer dem til å tøye egne begrensninger, som motiverer dem til å ta ansvar og som gir dem mot til å være nysgjerrig på livet.

Varmere: Folkehøgskolen har lange tradisjoner for å være et inkluderende skoleslag. Vi vil sammen med våre elever være sterkt tilstede og bry oss om det som skjer. På den måten skaper vi omsorg for hverandre, og empati overfor verden.

Logo hvit tranparang stor

Hva er folkehøgskole?

både fag og sosialt liv, helhet og detaljer, bredde og fordypning, samtaler og seminarer, fart og hvile, utfoldelse og ettertanke, moro og alvor.

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Sprekingen som fikk sitt siste barn i en alder av mer enn 70 år (!) la grunnlaget for en helt ny og demokratisk skole i Norden. Han er fortsatt en viktigst inspirasjonskilde innenfor pedagogikken, også ved Lofoten folkehøgskole

Grundtvig mente at kunnskap og forståelse bare kan utvikles i direkte kontakt med de fenomener man ønsker å bli kjent med. Derfor blir teori meningsløs uten praksis med aktuelle de problemstillingene. Alle forstår at telemarksvingen bare kan læres med ski på beina. Og arbeider vi videre med de erfaringene vi gjør gjennom praksis, blir disse sanseerfaringene utgangspunktet for en indre bevissthet om oss selv som individ. Folkehøgskolen legger vekt på å være en arena der denne kunnskapsutviklinga blir stimulert.

Gjennom spennende og utfordrende fag

Dyktige lærere, frihet fra eksamener og fastlagte pensum, nye venner, internatet, elevkvelder, mange spennende studieturer og mye, mye mer søker folkehøgskolene å legge til rette for at akkurat du, med dine erfaringer, skal få utfolde deg og utforske dine muligheter. Med andre ord søker folkehøgskolen å utvikle hele deg, og på den måten gi deg verdier for resten av livet.

Annerledes fag og undervisningsopplegg

Fagtilbudet og måten læringen blir lagt opp på skiller seg fra det du er vant til fra andre skoler. Samtaler og samarbeid, praktisk arbeid, prosjekt og ekskursjoner er noen stikkord. Tilbakemelding får du ikke gjennom karakterer og prøver, men gjennom samvær og samtaler med medelever, lærere og personalet ellers. Folkehøgskolene har en egen lov som sikrer at de skal være eksamensfrie og uten fastlagte mønsterplaner fra det offentlige. Dette gir skolene stor frihet til å legge opp undervisningen selv sammen med elevene. (Elev-)demokrati er dermed sentralt og har gode forutsetninger på folkehøgskolene.

Stor valgfrihet og innflytelse

Det finnes ikke to like folkehøgskoler. Men de aller fleste skolene bygger undervisningen sin rundt en struktur som består av linje- eller fordypningsfag, valgfag og fellesfag. Du lager dermed langt på vei din egen timeplan. Fordypnings- eller linjefagene er det du oftest søker på. Noen skoler tilbyr et bredt spekter av forskjellige fordypningsfag, mens andre skoler har valgt å konsentrere fagene sine rundt en profil som for eksempel musikk, media eller idrett/friluftsliv. Vanligvis har du rundt 12-16 timer i uka.

Mer info på www.folkehogskole.no

I tillegg kommer tiden

Man evt. bruker utenom timeplanen. Valgfagene varierer om mulig ennå mer enn linjefagene, både i tema og omfang, typisk fra 1 til 6 timer i uka pr fag). Du kan velge fag og emner som er helt annerledes enn linjefaget ditt, eller velge valgfag som knytter seg opp til linjefaget. Fellesfag og felles aktiviteter har alle uansett linjevalg.

Det er igjen store variasjoner fra skole til skole i hva som er fellesfag. De fleste skoler har seminarer og foredrag fra gjesteforelesere, morgensamlinger, allmøter, kor, og/eller fag som tar opp samtidsspørsmål og mer eksistensielle sider ved tilværelsen.

Du bor på skolens internat

På folkehøgskole bor du på internat, gjerne på rom med en av dine medelever. Mange skoler tilbyr også enerom. At du bor på skolen betyr at skillet mellom skole og fritid mykes opp. Ofte står undervisningsrom og verksteder til din disposisjon også etter ordinær skoletid. I internatet møter du dine medelever og lærere i andre utfordrende situasjoner enn i »klasserommet».

Kortere og lengre turer

Turene er en viktig del av aktivitetene på linjene, da får elevene mye god trening i samhandling og mestring i mange ulike situasjoner. 

Nikolaj Frederik Severin Grundtvig

Skolens ansatte

Lisa Blom

rektor

Det var hennes lidenskapen for havet og fjellene som lokket henne, ektemannen og datteren hit. Hun elsker å være utendørs, og samler gjerne energi på løpeturer i fjellet, på surfbrettet eller snowboardet. Hun har reist verden rundt, jobbet innen reiseliv, lært om kultur og samlet vennskap over hele verden. Lisa er et inspirerende handlingsmenneske og elsker å utforske nytt terreng. Der Lisa er, er det positiv energi!

Øystein Falch Alsos

Assisterende rektor

Øystein har lang erfaring fra det øvrige skolesystemet og er opptatt av å bygge opp under en skolekultur hvor man spiller hverandre gode. Øystein er en allsidig sjel og engasjement er et stikkord som går igjen i alt han gjør. Han er engasjert i lokalsamfunnet og brenner for en mer bærekraftig samfunnsutvikling, og går 100% inn i de tingene han engasjerer seg i – enten det er skole, løping eller musikalske prosjekter.

Øyvind Jensen

DRIFTSLEDEr

Øyvind begynte i jobben som driftsleder i juni 2023 og har på rekordtid funnet sin plass på skolen med sin allsidige bakgrunn fra byggebransjen og sitt gode humør. Øyvind er lidenskapelig opptatt av at alle skal ha en best mulig hverdag – og sørger både for at våre fantastiske fasiliteter holdes i orden og at hver enkelt elev og ansatt får en lystbetont og positiv skolehverdag.

 

Truls Håndstad Berg

Økonomileder

Tidligere jobbet Truls i bank i Tromsø, men etter to friår med reising fikk han ny jobb som økonomileder her på Lofoten folkehøgskole. Truls har vært konkurransekjører på snøbrett, men da han i 2017 gav seg selv et surfebrett i julegave så klatret surfing opp på førsteprioritet. Leken i fritiden, men som økonomileder er han nøye og har stålkontroll på skolens økonomi.

Nils Blom

KJØKKENSJEf

Nisse er surferen som lever av å være kokk. Han har en imponerende merittliste fra hotell- og restaurantbransjen, og setter daglig farge på maten som gleder elever og ansatte. Jag gillar att både äta och laga god mat, sier han, og bekrefter på den måten den indre kjærligheten som er drivkraften for suksess på kjøkkenet.

Camilla Vidhammer

KOKK

Camilla er det nyeste tilskuddet på kjøkkenet hos oss. Camilla er ikke bare en erfaren og fantastisk dyktig kokk, men hun brer også om seg med varmt engasjement og en unik evne til å spille folk rundt seg gode. Camilla elsker alt som er lilla, og brenner for bærekraftig matproduksjon og å forhindre matsvinn når hun sammen med resten av kjøkkenet disker opp med unike smaksopplevelser hele året i gjennom.

Leif Stemland

kokk

Han er født i Lofoten, men har en gastronomisk interesse som favner hele verden. På skolen setter alle pris på hans presise råvarebehandling uredde omgang med krydder. 

Giordano Slanci

KJØKKENASSISTENT

Giordano er friluftseleven som ble igjen i Lofoten, og fant sin plass på kjøkkenet. Flere år har det blitt, men hans feilfrie norsk snakkes fortsatt med italiensk aksent. Et blidere og hyggeligere menneske treffes sjelden, og hans vennlighet er med på å skape god stemning der han er.

Hilde Lied Thom

KONTORSEKRETÆR

Alle elever har møtt henne lenge før de kommer til skolen. Hilde er vår stemme i telefonen, vår chatter på nettet og skolens kommunikator i alle andre sammenhenger. 

Pia Noppa

Renholder

Ingen forlater Lofoten folkehøgskole uten å ha blitt glad i Pia. Antakelig fordi hun blir glad i alle som kommer hit. Å si at Pia er renholder, er definitivt et understatement, hun er så mye, mye mer for oss. 

Bjørn Andersen

vaktmester

Bjørn er ikke bare den av skolens ansatte som har mest allsidige interesser, han er antakelig også den som har mest allsidige kunnskaper. Ikke rart da at han både har ansvar for drift og matlaging. 

Johan Karlsson

Lærer

Johan Karlsson har et smil og humør som smitter over på alle. Han er en skikkelig fotoentusiast, og er ute i all slags vær for å fange lyset og de beste motivene. Han fotografer like gjerne analogt som digitalt og har opparbeidet seg en bred og allsidig kunnskap i fotofaget.

Torbjørn Nilsen

Lærer

Alle har vel et ønske om å være leken hele livet, men de færreste klarer det like godt som Torbjørn. Han har blitt surfer i voksen alder, men har med seg lang og bred erfaring fra alt slags friluftsliv. I tillegg dyrker han tunge motorsykler og hifi-lyd. 

Elin Tyssedalstveit

Lærer

Elin har bred erfaring med ulike jobber i fjellet, og trives godt med lange såvel som bratte turer, sommer og vinter. Trives gjør hun også når hun kan fordype seg i handarbeidsaktiviteter sammen med elevene. 

Håvard Berg

Lærer

Etter et år på folkehøgskole fant Håvard ut hva han skulle bli – lærer på folkehøgskole. Han elsker å hjelpe andre å finne gleden og kosen i utendørsaktiviteter. Håvard finner du oftest i vannet eller på fjellet. Allsidig kar som gjerne seiler, padler, kiter og surfer i tillegg til klatring og toppturer

Ole Roger Jespersen

Lærer

Ole Roger har drevet friluftsliv stort sett så lenge han har levd. Han har omfattende erfaring med turer, skikjøring og klatring både i inn- og utland. Den første klatreturen gjorde han i 1987, samtidig som han kjøpte sine første telemarkski. Ole Roger har også erfaring fra landbruk, skogbruk og transport. 

200x200_yngve_01

Yngve Nordskag

Lærer

Yngve er klatreren og friluftsmannen som aldri har fått bukt med rockegenene sine. De kommer til uttrykk i alt han gjør, sjøl om han hevder å ha gitt opp drømmen om å bli stjerne på scenen. På skolen vår skinner han like fullt, illuminert av en indre glød for det han holder på med – både ute og inne.

Odd Arne Sandberg

Lærer

Odd Arne er miljøaktivist. Selvfølgelig er han en glødende motstander av oljeaktivitet utenfor Lofoten, men miljøengasjementet hans omfatter også interesse for alt som finnes i naturen – og som for det meste kan spises, ifølge Odd Arne. Det gjelder sånt som lav og tang, sjøpølser og kråkeboller. Mannen er en sann matkunstner. 

Peder Pedersen

Lærer

Peder har nysgjerrighet som sin store ledetråd i livet. Han er leken og undrer seg på det meste, og vil at alle andre skal være det også. Han har stor og bred erfaring når det kommer til digital og analog fotografering, men også når det gjelder seiling og volleyball.

Tinna Tinna Dianudóttir Hentze

Lærer

Friluftsliv er virkelig en livsstil for Tinna! Du finner henne på fjellet og i havet uansett årstid. Med et ønske om å inspirere andre til det sammen har hun tatt både en bachelor i friluftsliv og utdanning i praktisk pedagogikk. Hun har dermed klart å gjøre sin pasjon til sin jobb som lærer her hos oss på Lofoten folkehøgskole. 

Ole Christian Fredriksen

Lærer

Hans store lidenskap er bål. Det merkes ikke bare når han er ute i marka, men også i møtet med elever og kolleger. Han sprer varme over alt. Ole Christian er også skolens spesialist når det kommer til kajakk. I tillegg har han en masse fjellerfaring fra inn- og utland.

Hva koster et år på folkehøgskole?

Prisen for et skoleår inkluderer oppholdspenger (kost og logi), turer, transport, valgfag, fellesfag og undervisninsmateriell.

Kostnadene for årskursene blir delt i to like store deler. Avdragene forfaller til betaling ved starten av hvert semester.

Dersom du slutter eller blir utvist i løpet av skoleåret, må du betale for 6 skoleuker etter sluttdato.

Stipend og lån

 • Du kan få stipend, lån eller begge deler i Lånekassen: www.lanekassen.no
 • Nettsøknaden: www.lanekassen.no/nettsoknad
 • Undersøk også muligheter for stipend og legatmidler på hjemstedet ditt.
 • Les mer om lån og stipender under vår FAQ

2024-25 

Merk! at hos oss er alt inkludert. Du får ingen ekstra regninger for turer, reiser, fellesfag eller valgfag.

Klatring & alpint friluftsliv hus og kost
linjefag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 87.000
kr 38.000
kr 125.000
Fjell & ekspedisjon hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 87.000
kr 41.000
kr 128.000
Friluftsliv Lofoten hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 87.000
kr 35.000
kr 122.000
Surf & ski hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 87.000
kr 43.000
kr 130.000
Ski & klatring hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 87.000
kr 41.000
kr 128.000
Film & foto Lofoten
Naturfoto
hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 87.000
kr 41.000
kr 128.000
 Lofoten aktiv sport hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
 kr 87.000
kr 38.000
kr 125.000
1/2 år høst
Friluftsliv
hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 49.000
kr 20.000
kr 69.000
1/2 år høst
Natur og landsskapsfoto
hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 54.000
kr 20.000
kr 74.000
1/2 år vinter-vår
Vinterfriluftsliv
hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 49.000
kr 20.000
kr 69.000
1/2 år vinter-vår
Lofoten vintersport
hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 54.000
kr 20.000
kr 74.000
1/2 år vinter-vår
Natur og landsskapsfoto
hus og kost
linjefag, valgfag, turer, leie av utstyr
totalt
kr 54.000
kr 20.000
kr 74.000

Vær oppmerksom på at mindre prisendringer kan komme i løpet av høsten.

 

Innmeldingspenger (betales når du bekrefter plassen)kr 2.800
Tillegg for dobbeltrom med dusj og toalett kr 8.000
Tillegg for enkeltromkr 9.000
* Du må betale innmeldingspenger når du takker ja til plassen ved skolen. Dette kommer i tillegg til oppholds- og linjepenger. Innmeldingspengene vil ikke bli tilbakebetalt om du sier fra deg plassen.

Med forbehold om feil i prislisten

Skoleruta

HØST 2024
innreisedag/skolestartmandag 19/08
(Skolen er åpen for innkvartering fra kl 08.00)
hjemreisedag juleferietorsdag 19/12, senest kl: 12.00
VÅR 2025
innreisedag etter juleferiemandag 6/1
hjemreisedag påskeferiefredag 11/4
innreisedag etter påskeferietirsdag 22/4
avslutningsdag, utreise etter kl. 14.00tirsdag 13/5
siste frist utreise kl 12.00onsdag14/5

! Merk at vi ikke har høstferie og vinterferie.

Det er mulig å søke om å bo på skolen også i påskeferien til en selvkostpris, mer informasjon kommer.

Vi drar på linjetur i ukene rundt påske og derfor ber vi deg om å avvente å bestille din eventuelle reise til og fra skolen i denne perioden til du vet hvordan din linjes årsplan ser ut. Dette får du informasjon om ved skolestart

Kontakt oss

Bruk skjemaet under for generelle henvendelser. Til høyre finner du e-postadresser til de respektive linjene.

Lofoten folkehøgskole

Finnesveien 24, 8310 Kabelvåg

telefon : (+47) 47 46 45 58

administrasjon/skolen : post@lofotenfolkehogskole.no
Rektor: lisa@lofotenfolkehogskole.no

Friluftsliv Lofoten : torbjorn@lofotenfolkehogskole.no
Fjell og ekspedisjon : elin@lofotenfolkehogskole.no
Klatring og alpint friluftsliv : ole-christian@lofotenfolkehogskole.no
Surfing og ski : havard@lofotenfolkehogskole.no
Ski og klatring : ole@lofotenfolkehogskole.no
Lofoten aktiv sport : yngve@lofotenfolkehogskole.no
Yoga : lisa@lofotenfolkehogskole.no
Naturfoto: peder@lofotenfolkehogskole.no
Film og foto Lofoten: peder@lofotenfolkehogskole.no

 

 

Lærersider