Lofoten folkehøgskole vil være en grønnere skole, og tar miljøutfordringene på alvor

Vårt felles ansvar

Vår klode står overfor store utfordringer når det gjelder miljøet. Det er viktigere enn noen sinne å få til et globalt samarbeid som sikrer at vi får kontroll med forurensing og skader på naturen, men vi må også handle lokalt for bidra til å skape endringer.

Dette er utgangspunktet for det store bærekraftprosjektet ved skolen vår, som har fått navnet Lofoten Watch.

Gjennom dette prosjektet retter vi oppmerksomheta mot de truslene som henger over verden, og over oss, men først og fremst ser vi på hva som er mulig å gjøre lokalt. Ved å tenke på bærekraft i hverdagen, blir det også mulig å endre eget levesett og vise andre mennesker gode eksempler på en smartere levemåte.

Hva gjør vi?

Vi har samla inn slitte og kasserte sykler i nabolaget, og satt disse i stand med nye deler og nødvendige reparasjoner. Alle syklene har fått vakker grønnfarge, og egne navn, og brukes nå av alle som har behov for det.

Bygging av fiskehjell og tørking av fisk er en lang tradisjon i Lofoten, og en fantastisk miljøvennlig måte for å ta vare på een viktig matressurs. Vi har vært i skogen og henta virke for å bygge hjell (tørkestativ for fisk) og vi fanger vår egen fisk for å henge. Prosjektet gjennomføres med null utslipp av CO2.

På handarbeidsrommet har mange elever møttes for å sette i stand turutstyr og andre klær som trenger reparasjon. Mange har også sydd nytt, eget utstyr. På den måten gjenbrukes ting som ellers ville blitt kassert.

Lofoten har kommet sterkt i fokus gjennom debatten om oljeleting. Derfor er det spesielt interessant å se på fiske- fugle- og dyreliv i området, og få en solid forståelse av hva som står på spill. De elevene som har vært engasjert i dette, og har også drevet med fellefangst av mink og ringmerking av fugler.

Plastsøppel og annet avfall i havet er en av de største truslene verden står overfor. Ved Lofoten folkehøgskole har vi vært engasjert både i strandrydding og analyse av hvem som står for den verste forurensinga. De som har holdt på med dette, har gjennomført mange spennende ekskursjoner i Lofoten.

Lærersider