Lofoten folkehøgskole vil være en grønnere skole, og tar miljøutfordringene på alvor

Vårt felles ansvar

Vår klode står overfor store utfordringer når det gjelder miljøet. Det er viktigere enn noen sinne å få til et globalt samarbeid som sikrer at vi får kontroll med forurensing og skader på naturen, men vi må også handle lokalt for bidra til å skape endringer.

Dette er utgangspunktet for det store bærekraftprosjektet ved skolen vår, som har fått navnet Lofoten Watch.

Gjennom dette prosjektet retter vi oppmerksomheta mot de truslene som henger over verden, og over oss, men først og fremst ser vi på hva som er mulig å gjøre lokalt. Ved å tenke på bærekraft i hverdagen, blir det også mulig å endre eget levesett og vise andre mennesker gode eksempler på en smartere levemåte.

Hva gjør vi?

Tegnet av Veronica Ullerud
Lærersider