Lofoten folkehøgskole vil være en grønnere skole, og tar miljøutfordringene på alvor

Vårt felles ansvar

Vår klode står overfor store utfordringer når det gjelder miljøet. Det er viktigere enn noen sinne å få til et globalt samarbeid som sikrer at vi får kontroll med forurensing og skader på naturen, men vi må også handle lokalt for bidra til å skape endringer.

Dette er utgangspunktet for det store bærekraftprosjektet ved skolen vår, som har fått navnet Lofoten Watch.

Gjennom dette prosjektet retter vi oppmerksomheta mot de truslene som henger over verden, og over oss, men først og fremst ser vi på hva som er mulig å gjøre lokalt. Ved å tenke på bærekraft i hverdagen, blir det også mulig å endre eget levesett og vise andre mennesker gode eksempler på en smartere levemåte.

Hva gjør vi?

Gjennom året rydder elevene ulike strandsoner i Lofoten for plastikk og søppel.

Når elevene synes en sak er for viktig til å la den gli stille forbi, gjennomfører de gjerne ulike aksjoner

På handarbeidsrommet har mange elever møttes for å sette i stand turutstyr og andre klær som trenger reparasjon. Mange har også sydd nytt, eget utstyr. På den måten gjenbrukes ting som ellers ville blitt kassert.

Lofoten har kommet sterkt i fokus gjennom debatten om oljeleting. Derfor er det spesielt interessant å se på fiske- fugle- og dyreliv i området, og få en solid forståelse av hva som står på spill. De elevene som har vært engasjert i dette, og har også drevet med fellefangst av mink og ringmerking av fugler.

Som en motreaksjon på, arrangerer skolen et bruktmarked, der man kan få tak i friluftsliv utstyr og annet for en rimelig penge.

På hobbyrommet kan man f.eks lage sin egen kniv, kopp, turbestikk eller større prosjekter som pulk og brett. Her er det også utstyr og verktøy for reparasjon av f.eks ski og annet utstyr.

Maten og matkulturen er viktig for oss, og kokkene lager helst mat fra bunnen av med lokale råvarer. Restematen trylles til de deiligste retter og minimalt kastes. Vi serverer hver dag grønn og sunn mat, alle kan uansett hva som serveres velge vegetarmat til alle måltider alle dager.

Uansett hvor vi ferdes eller overnatter, skal det knapt merkes at vi har vært der.

vi har i dag 3 linjer som ikke benytter fly til sine reiser, og ingen linjer som flyr utenfor Europa. Målet er at alle våre linjer snart er flyfrie. 

Tegnet av Veronica Ullerud
Lærersider