Skolebryggen

LEDIGE STILLINGER

FRILUFTSLIVSLÆRER VED LOFOTEN FOLKEHØGSKOLE, ETT ÅRS VIKARIAT

Lofoten folkehøgskole søker vikar i 75 prosent stilling på friluftslivslinjene, skoleåret 2019-2020. Det kan bli aktuelt med en økning av stillingsprosenten.

Vi ønsker oss en medarbeider med solid erfaring innenfor friluftsliv generelt og nordisk fjellferd spesielt, samt kompetanse innen havkajakk tilsvarende aktivitetsleder eller over.

Du som søker stillinga, må ha dokumenterte kunnskaper om skred og ferdsel i vinterfjellet, og gjerne erfaring fra lange vinterturer. Vi oppfordrer kvinner å søke.

Du må også kunne arbeide selvstendig og være initiativrik, og det er en fordel om du kjenner skoleslaget fra før. Stillinga innebærer mye reising.

Som lærer ved Lofoten folkehøgskole får du også ansvar innenfor det sosialpedagogiske området.

Lofoten folkehøgskole legger vekt på å gi et godt faglig tilbud til elevene innenfor de frie rammene som skoleslaget har.

Skolen har i alt 89 elevplasser, majoriteten av disse er tilknyttet friluftslivslinjene.

Tiltredelse 1. august.

Opplysninger om stillinga fås ved henvendelse til rektor Jonatan Rask, tlf 95 47 05 02

Søknad sendes Lofoten folkehøgskole innen 31. mars.
Adresse: Finnesveien 24, 8310 Kabelvåg.

Epost: rektor@lofotenfolkehogskole.no