Skolebryggen

LEDIGE STILLINGER

STILLING SOM REKTOR

Lofoten folkehøgskole ligger i Kabelvåg og har 20 ansatte. Skolen har omkring 100 elever. De kommer i hovedsak fra Norge og andre skandinaviske land. Lofoten folkehøgskole er en frilynt skole som skal legge til rette for faglig og personlig utvikling, og arbeide for at elevene tar ansvar for seg selv, for samfunnet og for miljøet. Vi legger vekt på at det blir tatt personlig ansvar i alle ledd av organisasjonen, og at alle ansatte skal ha gode utviklingsmuligheter i jobben

Rektor nærmer seg nå pensjonsalder, og skolen har derfor ledig

Tiltredelse er 1. august 2018.
Rektor er øverste pedagogiske og administrative leder og har stor frihet til å påvirke profil og innhold innenfor skoleslagets rammer, i samarbeid med personale og styre.

Det vil bli lagt vekt på følgende kvalifikasjoner hos søkerne:

  • Ledererfaring
  • Utdanning på høgskole/universitetsnivå
  • Administrativ kompetanse innenfor økonomi og personalledelse
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Personlige egenskaper
  • Evne og motivasjon til å utvikle skolen videre i tråd med verdigrunnlag og målsetting

Skolen tilbyr

  • Internat, matsal og undervisningsfasiliteter av høg standard
  • En aktiv og spennende arbeidsplass
  • Konkurransedyktig lønn
  • Bolig stilles til disposisjon

Nærmere opplysninger ved rektor Brynjar Tollefsen
– telefon 91512535.

Søknad med CV sendes til: 
– Lofoten folkehøgskole, Finnesveien 24, 8310 Kabelvåg,
– eller på epost til post@lofotenfolkehogskole.no

Frist:
– innen 1. mars 2018.